Öppettider

Mån-Tors   8:00 - 16.00
Fredagar   8:00 - 13:00
Lunch        12:30 - 13:30

Revisor Uddevalla | Tanum | Strömstad

Revisorns viktigaste uppgift är att skapa trovärdighet åt företagets finansiella information. Årsredovisningen med en underskriven revisionsberättelse är beslutsunderlag för företagets intressenter, och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen.

Revisorns roll är dock mycket större än själva granskningen – vi ser oss som din affärspartner. Med en kunnig revisor kan du fokusera dig på det du är bra på och få hjälp med sådant du känner dig osäker på. Det innebär i praktiken att du kan fatta beslut på mer underbyggda underlag.

Som revisorer använder vi all vår samlade kunskap och erfarenhet för att hjälpa såväl företaget som dess ägare. Vårt gemensamma mål är att företagets lönsamhet skall maximeras.

I dagens samhälle ställs det höga krav på företagarna. Du skall inte bara hinna med försäljning, inköp, företagets framtid osv, utan du skall också ha kunskap om en stor mängd lagar och regler som måste följas. Revisorn är med sin kunskap och erfarenhet därför ett viktigt stöd för många företagare.

Revisorn har dessutom lagstadgad tystnadsplikt varvid du inte riskerar att informationen du lämnar ifrån dig förs vidare.

Behöver du anlita en revisor i Uddevalla, Tanum, Strömstad? Välkommen att kontakta oss på 4R.