Öppettider

Mån-Tors   8:00 - 16.00
Fredagar   8:00 - 13:00
Lunch        12:30 - 13:30

Vill du få mer tid?
Kontakta oss
Arbeta Digitalt
Föregående
Nästa
Vill du få mer tid?

        Lämna administrationen till oss

       
Arbeta Digitalt
Föregående
Nästa

Redovisning

Vi tar hand om redovisningen av ditt företag. Regelbunden löpande bokföring, momsrapportering, arbetsgivardeklaration och ser till att allt blir rätt gent emot skattemyndigheten.

Revision

Revision ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed. I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens.

Rådgivning

Vid konsultationer jobbar vi tillsammans med dig och ditt företag för att bland annat öka lönsamheten. Vårt gemensamma mål är att utveckla din idé på bästa möjliga sätt.

chart-arrow

Resultat

Det viktigaste i varje företag är att det ger ett önskvärt resultat på sista raden. Vi levererar balans och resultatrapporter efter bokslut. Vi går gemensamt igenom resultatet efter genomfört bokslut.

Vi på 4R Ekonomi

4R Ekonomi – Uddevalla kontoret

Jakob Stalfors

Marknad, Personal, Inköp Redovisningskonsult

0522-645666

jakob@4r.se

Fredrik Niclasson Söderving

Auktoriserad Revisor

0522-645665

fredrik@4r.se

Rolf Sääf

Godkänd revisor, FAR

0522 665922

rolf@4r.se

Linda Georges

Revisorsassistent

0522-645669

linda@4r.se

Caroline Essén

Auktoriserad Redovisningskonsult

0522-19142

caroline@4r.se

Inger Larsson

Auktoriserad Redovisningskonsult

0522-645664

inger@4r.se

Therése Nilsson

Redovisningskonsult

0522-645668

therese@4r.se

Christina Dahlgren

Redovisningskonsult

0522-665923

christina@4r.se

Mari Gedell

Redovisningskonsult

0522-645663

mari@4r.se

Marielle Nanderöd

Redovisningskonsult

0522-604270

marielle@4r.se

4R Ekonomi – Tanum kontoret

Hanna Göthberg

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR

0525-29046

hanna@4r.se

Per Tengberg

Redovisningskonsult

0525-29049

per@4r.se

Janina Palm

Redovisningskonsult

0525-29047

janina@4r.se

Elsa Westgren

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR

0525-29048

elsa@4r.se

Jakob Stalfors

Marknad, Personal, Inköp Redovisningskonsult

0522-645666

jakob@4r.se

Fredrik Niclasson Söderving

Auktoriserad Revisor

0522-645665

fredrik@4r.se

Rolf Sääf

Godkänd revisor, FAR

0522 665922

rolf@4r.se

4R Ekonomi

Hanna Göthberg

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR

0525-29046

hanna@4r.se

Per Tengberg

Redovisningskonsult

0525-29049

per@4r.se

Janina Palm

Redovisningskonsult

0525-29047

janina@4r.se

Elsa Westgren

Auktoriserad redovisningskonsult, FAR

0525-29048

elsa@4r.se

Jakob Stalfors

Marknad, Personal, Inköp Redovisningskonsult

0522-645666

jakob@4r.se

Fredrik Niclasson Söderving

Auktoriserad Revisor

0522-645665

fredrik@4r.se

Rolf Sääf

Godkänd revisor, FAR

0522 665922

rolf@4r.se

Linda Georges

Revisorsassistent

0522-645669

linda@4r.se

Caroline Essén

Auktoriserad Redovisningskonsult

0522-19142

caroline@4r.se

Inger Larsson

Auktoriserad Redovisningskonsult

0522-645664

inger@4r.se

Therése Nilsson

Redovisningskonsult

0522-645668

therese@4r.se

Christina Dahlgren

Redovisningskonsult

0522-665923

christina@4r.se

Mari Gedell

Redovisningskonsult

0522-645663

mari@4r.se

Marielle Nanderöd

Redovisningskonsult

0522-604270

marielle@4r.se

Uddevalla

Bangatan 11
45152 Uddevalla
Tel: 0522-64 56 60

Tanum

Industrivägen 2
457 31 Tanumshede
Tel: 0525-290 45

Strömstad

Oslovägen 48
452 35 Strömstad
Tel: 0526-100 17